Jerusalem: Bạn có biết\

Jerusalem theo người cô đốc giáo là nơi qua đời của chúa Jésu. Jerusalem được coi là đất thánh của 3 tôn giáo: Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do thái giáo

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!