Tổ chức du lịch thế giới (OMT) và ngày du lịch thế giới 27-9\

Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Du lịch thế giới (Organisation Mondiale du tourisme) viết tắt OMT. Tiền thân của OMT là Liên hiệp quốc tế các tổ chức lữ hành (UIOTO) thành lập ở Hà lan năm 1925, đến 1975 đổi thành OMT...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
OMT
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!