Sở hữu và sử dụng đất đai ở các tỉnh Tây Nguyên

Sách giới thiệu điều kiện tự nhiên và dân cư Tây Nguyên, việc sở hữu, sử dụng đất đai Tây Nguyên trong xã hội cổ và dưới thời Pháp, Mỹ, những biến động đất đai Tây Nguyên trong những năm 1975-1989; thực trạng khai thác, sử dụng đất Tây Nguyên từ năm 1990 đến nay và giải pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện dân tộc học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 333.33 S460h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn