Chuyện thú vị về thủ đô của các nước\

Thủ đô các nước thường được thiết lập ở thành phố lớn nhất của đất nước, nhưng tại một số nơi, thủ đô chỉ xếp thứ 9 như Oasinhton, Mỹ; Becna thủ đô Thuỵ sĩ là tp.lớn thứ tư; Libi hàng năm phải 2 lần chuyển thủ đô; thủ đô Mông cổ hàng năm chuyển về hướng xích đạo 4-5cm; còn Arập Xê út cùng một lúc có...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!