Ba bản tuyên ngôn độc lập ở ba thời điểm lịch sử\

Bản đầu tiên do Lý Thường Kiệt (1019-1105) viết chỉ có 4 câu thơ: Nam quốc sơn hà... Bản tuyên ngôn lần thứ hai của Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết sau chiến thắng quân Minh những năm 1406-1417, đó là bài Bình Ngô đại cáo dài 145 câu. Bản Tuyên ngôn Độc lập lần 3 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trườ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!