Các sự kiện quan trọng nhất của châu á trong thế kỷ 20\

Theo Asia Age của ấn độ ra ngày 6-12-1999 nêu 12 sự kiện quan trọng nhất của châu á trong TK20: 1905 Nhật thắng trong ct Nga Nhật; 1910 Nhật thôn tính Triều tiên; 1912 chấm dứt triều Thanh; 1932 c/m không đổ máu ở Thái lan; 1945 mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật bản; 1949 Mao Trạch Đông thành lập Trun...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Tú
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!