Bộ luật Napoléon một kiệt tác của cách mạng tư sản Pháp\

Trình bày khái quát việc ra đời của Bộ luật Napoléon được soạn thảo vào khoảng năm 1804-1807 và những ưu điểm của bộ luật này

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hoàng Giao
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!