Người Mỹ đầu tiên xóa bỏ chế độ nô lệ\

Giới thiệu sơ lược tiểu sử và quá trình hoạt động trước khi trở thành tổng thống của Ông Abraham Lincoln - tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ người đã góp phần quan trọng trong việc xóa bỏ chế độ nô lệ

Lưu vào:
Tác giả chính: Tân Đôn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!