Vũ điệu 12 con giáp\

Những điệu múa về 12 thần chú, một nghi lễ trọng đại của bộ tộc tự trị ở Trung quốc được Bộ Văn hóa TQ xếp vào mục văn hóa dân gian cần được bảo tồn. Mười hai con giáp (thập nhị sinh tiếu) ra đời từ hàng ngàn năm ở Trung quốc, đó là: con chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Vũ Liêm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!