Kinh thánh - Bộ sách cơ bản của Thiên chúa giáo\

Nhân lễ Noel (25-12-2001), bài giới thiệu về lịch sử hình thành và tồn tại bộ sách kinh thánh của thiên chúa giáo...

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng Chuẩn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!