Trích dẫn APA

Trần, N. T. T. Giáng sinh nhìn những qua con số\.

Chicago Style Citation

Trần, Nguyễn Thanh Tân. Giáng Sinh Nhìn Những Qua Con Số\.

Trích dẫn MLA

Trần, Nguyễn Thanh Tân. Giáng Sinh Nhìn Những Qua Con Số\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.