Dấu vết mới về kho vàng của Đức phát-xít

Cung cấp bằng chứng mới liên quan đến nơi cất giấu vàng của phát-xít Đức cướp bóc được trong chiến tranh thế giới lần thứ 2

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!