Lê Thánh Tông - Nhà cải cách, nhà ngoại giao và nhà thơ lớn\

Lê Thánh Tông lên ngôi vua tháng 6-1460 khi tình hình triều Lê rơi vào khủng hoảng mà đỉnh cao là vụ án giết Nguyễn Trãi (1442). Tên tuổi và sự nghiệp của ông gắn chặt với giai đoạn cường thịnh của đất nước nửa sau TK15. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: Vua hiền có Lê Thánh Tông, Mở mang bờ cõi đã...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!