Công tác văn thư lưu trữ\

Sách gồm 11 bài giảng về những vấn đề cơ bản của khoa học văn thư, lưu trữ; các quy trình tiêu chuẩn nghiệp vụ của công tác này; hệ thống các văn bản PL của nhà nước ta về công tác văn thư, lưu trữ. Có kèm theo một số mẫu văn bản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Văn Khảm
Tác giả tập thể: Cục lưu trữ Nhà nước
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Phiên bản:In lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 651.3 C455t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn