Nghi thức tiếp sứ thời xưa\

Tiếp sứ thần là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng của mỗi quốc gia có chủ quyền. Bài viết giới thiệu về nghi lễ này thời phong kiến để hiểu các triều đại có mối quan hệ thế nào với nhiều nước Trung hoa

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Nguyễn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!