Phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể để đóng góp tốt nhất cho việc xây dựng các văn kiện tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng\

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!