Các nghị quyết của trung ương Đảng 1996-1999: Sách phục vụ thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội IX

Sách hệ thống các nghị quyết của ĐCSVN do BCHTW và Bộ Chính trị ban hành từ năm 1996-1999 về nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Điều lệ ĐCSVN đã được đại hội đại biểu toàn quốc thông qua 1-7-1996...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 C101n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn