Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính\

Một số kết quả chuyển biến về cải cách hành chính tại tp.Hồ Chí Minh, một cách nhìn mới, làm mới xuất phát từ đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thế Gia
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!