Họ đang kích động người dân tộc thiểu số Tây nguyên gây mất ổn định: Bình luận\

Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) xuyên tạc đường lối của Đảng CSVN về tín ngưỡng tôn giáo, đưa ra lập luận kỳ quặc Tây Nguyên có mùa giáng sinh bạo loạn. Đây là ý đồ xấu phi nhân đạo đi ngược lại chính tôn chỉ của tổ chức mang danh bảo vệ quyền con người......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Tường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
HRW
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!