Khoa học xã hội và nhân văn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\

Sách khẳng định vai trò, sự đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn với sự nghiệp CNH, HĐH và định hướng phát triển với KHXH và nhân văn trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Xuân Hằng
Tác giả tập thể: Đại học quốc gia Hà Nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
cnh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 301 Kh401h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn