Luật khoáng sản: Luật này đã được QHK9, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20-03-1996, và có hiệu lực từ ngày 1-9-1996

Luật này có 10 chương 65 điều quy định việc bảo vệ và sử dụng có hiệu quả mọi tài nguyên khoáng sản của đất nước. Mặt khác khuyến khích phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản gắn liền việc bảo vệ môi trường, môi sinh và an toàn trong hoạt động khoáng sản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.046 L504k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về