Chất xanh, chất xám

Bài báo cho rằng hiện nay thiếu sự tương quan giữa chất xanh (là tiền của Việt Kiều rót về quê hương) với chất xám (là tri thức khoa học và công nghệ). Sự đầu tư chất xám phải được coi như một thứ vốn liếng có giá trị cao nhất, cần thiết nhất cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đáng tiếc hiện nay chúng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đình Chúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!