Tràng Giang về biển cả - Huy Cận trong mắt tôi

Tình cảm của tác giả thể hiện qua bài viết về quãng đời hoạt động cách mạng cũng như thơ ca của Nhà thơ Huy Cận, khi nghe tin nhà thơ vừa về cõi vĩnh hằng hồi 21 giờ kém 7 phút ngày 19-2-2005...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Thảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!