Chuyện treo cờ xí tại các lễ hội

Một số góp ý của tác giả về chuyện treo cờ hiện nay tại các lễ hội. Theo tác giả, việc treo cờ hiện nay không tuân theo một khuôn mẫu nhất định, cũng không ai biết nguồn gốc của từng loại cờ. Thật còn nhiều vấn đề cần bàn...

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Minh Tuyết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!