Trích dẫn APA

Thi hành khoản tiền lãi suất theo án đã tuyên.

Chicago Style Citation

Thi Hành Khoản Tiền Lãi Suất Theo án đã Tuyên.

Trích dẫn MLA

Thi Hành Khoản Tiền Lãi Suất Theo án đã Tuyên.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.