Thanh toán tiền thi hành án

Hiện nay pháp luật thi hành án dân sự không quy định ưu tiên thanh toán tiền thi hành án cho người được thi hành án theo bản án có hiệu lực pháp luật trước hay sau, mà phải thanh toán theo đúng thứ tự quy định tại Điều 37 Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 21.4.1993 và Điều 18 Nghị định số 69/CP ngày...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!