Lãi suất tiền cho vay

Điều 437 của Bộ luật Dân sự về lãi suất tiền vay quy định: Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 50 phần trăm của lãi suất cao nhất do NHNN quy định đối với loại cho vay tương ứng; trường hợp các bên không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất tiế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!