Tính lãi suất chậm thi hành án

Trường hợp Tòa án không tuyên v/v tính lãi suất do chậm thi hành án, thì căn cứ vào TTLN 981 ngày 21.9.1993 của TANDTC-VKSNDTC-Bộ Tư pháp yêu cầu người có thẩm quyền xem xét lại bản án bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án; đối với bản án có hiệu lực trước ngày 15/7/1997 thì căn cứ TTLT 01/TT...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!