Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định hướng dẫn thi hành

Sách song ngữ Việt-Anh giới thiệu toàn văn luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam đã được Quốc hội thông qua ngày 12-11-1996 và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.092 L504đ
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn