Miễn nộp nợ thúê sử dụng đất nông nghiệp và thúê nhà, đất

Quyết định số 105/200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25.8.2000 cho phép miễn nộp thúê sử dụng đất nông nghiệp, thúê nhà, đất còn tồn đọng đến hết năm 1999 đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc địa phương vùng cao, miền núi, thuộc diện chính sách; tổ chức do thiên tai không còn khả n...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!