Hôn nhân không đăng ký

Luật hôn nhân và gia đình (2000) có hiệu lực từ 01.01.2001 quy định trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 3.1.1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; từ ngày 3.1.1987 đến 1.1.2001 thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày luật này có hi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!