Tính tiền lương hưu trên cơ sở nào

Thông tư liên tịch số 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 20.10.2000 quy định hai cách tính tiền lương hưu khi người lao động có thời gian làm việc và đóng bảo hiểm xã hội theo thang, bảng lương của Nhà nước sau đó chuyển ra các cơ sở ngoài công lập vẫn đóng hoặc không đóng BHXH theo thang, bảng lương Nhà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!