Đối tượng nào được vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng/

Quyết định số 418/2000/QĐ-NHNN& ngày 21/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!