Quản lý hành chính lý thuyết và thực hành: Sách tham khảo\

Sách trình bày những khái niệm cơ bản về quản lý hành chính, cơ sở của khoa học quản lý, vấn đề nhân lực: đưa ra một số ví dụ tình huống về các hoạt động của các doanh nghiệp nước Pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Michel Amiel
Đồng tác giả: Francis Bonnet, Phạm, Quỳnh Hoa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn