Thời gian tập sự có tính vào thời gian công tác để bổ nhiệm thẩm phán không

Tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán TAND phải có đủ điều kiện về thời gian làm công tác pháp luật theo quy định tại Pháp lệnh về thẩm páhn và hội thẩm nhân dân ngày 26/5/1993 và Điều 24 Pháp lệnh cán bộ công chức ngày 26/2/1998

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!