Lãi suất cơ bản của tổ chức tín dụng: Văn bản mới

Từ ngày 1/6/2001, mức lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng là 0,65 phần trăm/tháng theo QĐ số 703/2001/QĐ-NHNN ngày 24/5/2001 của Thống đốc NHNNVN

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!