Điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo: Văn bản mới

Ngày 29/5/2001, Ngân hàng NNVN ra Thông báo số 508/NHNN-CSTT về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!