Điều hành lãi suất cho vay bằng đô la Mỹ: Văn bản mới

Ngày 29/5/2001, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 718/2001/QĐ-NHNN về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay bằng Đôla Mỹ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!