Có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 33 của Bộ luật Lao động, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước 3 ngày; Người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 3...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!