Tội huỷ hoại rừng

Tội huỷ hoại rừng đượng quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự với mức xử phạt từ mười triệu đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!