Nơi cư trú của người làm nghề lưu động

Theo Điều 48, Điều 53 Bộ Luật Dân sự thì nơi cư trú của người làm nghề lưu động là nơi tạm trú và có đăng ký tạm trú

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!