Điều kiện khi cho thuê quyền sử dụng đất

Chỉ những loại đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản mới được quyền cho thuê lại; điều kiện, thủ tục thực hiện cho thuê đất được quy định tại Điều 715 Bộ Luật dân sự, Nghị định 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 và Nghị định 79/2001/NĐ-CP ngày 1/11/2001...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!