Công nhận và không công nhận là vợ chồng có gì khác

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 không công nhận nam nữ không đăng ký mà chung sống với nhau là vợ chồng. Tuy nhiên tại Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 có quy định cụ thể về những trường hợp nam nữ sống chung có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn 2 năm kể từ khi luật này có hiệu lực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!