Việc làm lễ kết hôn tại nhà thờ có được pháp luật thừa nhận

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức được pháp luật quy định. Việc kết hôn tại nhà thờ chỉ là thủ tục tôn giáo không có giá trị pháp lý...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!