Mỹ học\

Sách trình bày các giai đoạn phát triển của mỹ học thế giới, một số lĩnh vực và những vấn đề của mỹ học

Lưu vào:
Tác giả chính: Denis Huisman
Đồng tác giả: Huyền Giang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 111 M600h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn