Triết học Trung Hoa\

Sách giới thiệu những đặc trưng cơ bản của triết học Trung Quốc từ thế kỷ XI (TCN-thời tiền sử) đến những năm đầu thế kỷ XX; các tư tưởng học thuyết triết học của từng thời kỳ lịch sử Trung Quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Max Kaltenmark
Đồng tác giả: Phan Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181 Tr308h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn