Kinh nghiệm xây dựng và quản lý chính quyền các cấp trong lịch sử\

Sách trình bày vấn đề về bộ máy chính quyền trong lịch sử, kinh nghiệm xây dựng, quản lý chính quyền tỉnh, huyện, đô thị trong lịch sử và xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Tạo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01464nam a2200313 a 4500
001 3619
005 20161019034041.0
008 041007s2000####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 32(V)1 
082 |2 23  |a 351  |b K312n 
100 |a Văn Tạo 
245 1 |a Kinh nghiệm xây dựng và quản lý chính quyền các cấp trong lịch sử\   |c Văn Tạo 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2000 
300 |a 176tr. 
520 |a Sách trình bày vấn đề về bộ máy chính quyền trong lịch sử, kinh nghiệm xây dựng, quản lý chính quyền tỉnh, huyện, đô thị trong lịch sử và xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam 
653 |a chính quyền 
653 |a hành chính 
653 |a lịch sử 
653 |a nhà nước 
653 |a quản lý nhà nước 
653 |a Việt Nam 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040003677 
942 |c BK 
999 |c 3487  |d 3487 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 351_000000000000000_K312N  |7 0  |9 8424  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 351 K312n  |p VV00011297  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 351_000000000000000_K312N  |7 0  |9 8425  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 351 K312n  |p VV00011298  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 351_000000000000000_K312N  |7 0  |9 8426  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 351 K312n  |p VV00011299  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK