Kinh nghiệm xây dựng và quản lý chính quyền các cấp trong lịch sử\

Sách trình bày vấn đề về bộ máy chính quyền trong lịch sử, kinh nghiệm xây dựng, quản lý chính quyền tỉnh, huyện, đô thị trong lịch sử và xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Tạo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351 K312n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn