Thủ tục khám người

Việc khám người, chỗ ở chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở có công cụ, phương tiện phạm tội, thủ tục khám người được quy định tại Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!