Lao động dôi dư, không bị trừ phần trăm lương nếu nghỉ hưu trước tuổi

Theo quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN nếu người lao động đủ 55 đến 60 tuổi đối với nam và 50 đến 55 tuổi đối với nữ có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm thì không trừ phần trăm lương hưu do nghỉ trước tuổi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!